Chỉ Dán
  • Hộp Điện - MR.Phong0986.994.171 - 0786.979.777
  • Mr.Tùng0908107073
Chỉ PVC Dán Gỗ Công Nghiệp

Chỉ PVC Dán Gỗ Công Nghiệp

Mã sản phẩm: Chỉ PVC Giá: 0 vnđ Chất liệu: Kích thước:

Giá Chưa Bao Gồm VAT và Phí Vận Chuyển

Thêm vào giỏ hàng

Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

Đơn giá Chỉ PVC Dán Gỗ Công Nghiệp

 

No Hạng Mục KT Chỉ S.Lượng md/cuộn Đơn Gía
VNĐ/Cuộn
CHỈ PVC MÀU VÂN GỖ      
1
Chỉ PVC màu vân gỗ Size 21
 
21*0.45 200m/cuộn 260,000
21*1.0 100m/cuộn 220,000
21*2.0 100m/cuộn 520,000
2
Chỉ PVC màu vân gỗ Size 28
 
28*2.0 100m/cuộn 600,000
28*1.6 100m/cuộn 550,000
28*0.45 200m/cuộn 450,000
28*1.0 100m/cuộn 360,000
3 Chỉ PVC màu vân gỗ Size 38 38*1.0 100m/cuộn 490,000
4 Chỉ PVC màu vân gỗ Size 43 43*1.0 100m/cuộn 510,000
43*0.45 200m/cuộn 680,000
5 Chỉ PVC màu vân gỗ Size 45 45*1.0 100m/cuộn 580,000
6 Chỉ PVC màu vân gỗ Size 55 55*1.0 100m/cuộn 680,000
55*0.45 200m/cuộn 850,000
7 Chỉ PVC màu vân gỗ Size 16 16*0.45 200m/cuộn 230,000
CHỈ PVC  MÀU TRƠN      
1
Chỉ PVC màu trơn Size 21
 
21*0.45 200m/cuộn 220,000
21*1.0 100m/cuộn 190,000
21*2.0 100m/cuộn 400,000
2
Chỉ PVC màu trơn Size 28
 
28*0.45 200m/cuộn 390,000
28*1.0 100m/cuộn 320,000
28*2.0 100m/cuộn 490,000
28*1.6 100m/cuộn 450,000
3 Chỉ PVC màu trơn Size 38 38*1.0 100m/cuộn 450,000
4 Chỉ PVC màu trơn Size 43 43*1.0 100m/cuộn 460,000
43*0.45 200m/cuộn 580,000
5 Chỉ PVC màu trơn Size 45 45*1.0 100m/cuộn 550,000
6 Chỉ PVC màu trơn Size 55 55*1.0 100m/cuộn 640,000
55*0.45 200m/cuộn 780,000
7 Chỉ PVC màu trơn Size 16 16*0.45 200m/cuộn 210,000
CHỈ PVC  MÀU BÓNG KÍNH      
1
Chỉ PVC màu trơn Size 21
 
21*0.45 200m/cuộn 250,000
21*1.0 100m/cuộn 210,000
21*2.0 100m/cuộn 500,000
2
Chỉ PVC màu trơn Size 28
 
28*0.45 200m/cuộn 430,000
28*1.0 100m/cuộn 350,000
28*2.0 100m/cuộn 570,000
28*1.6 100m/cuộn 530,000
3 Chỉ PVC màu trơn Size 38 38*1.0 100m/cuộn 480,000
4 Chỉ PVC màu trơn Size 43 43*1.0 100m/cuộn 500,000
43*0.45 200m/cuộn 670,000
5 Chỉ PVC màu trơn Size 45 45*1.0 100m/cuộn 570,000
6 Chỉ PVC màu trơn Size 55 55*1.0 100m/cuộn 670,000
55*0.45 200m/cuộn 840,000
7 Chỉ PVC màu trơn Size 16 16*0.45 200m/cuộn 220,000


Sản phẩm tương đương

Xem chi tiết
0 vnđ Vách ngăn văn phòng VVP-MD10
Xem chi tiết
0 vnđ Vách ngăn văn phòng bằng nỉ liền vách VVP-MD02
Xem chi tiết
0 vnđ Vách ngăn bàn làm việc nỉ VVP-MD12
Hộp Điện: 0986994171-0786.979.777(MoBi)
btn-dangkyhocthu